Agenda 21

Agenda 21eko berriak

Gertatzen ari denaz konturatzen al gara? Gure gaurko bizimodua planetan arrasto izugarri bat uzten ari da, maiz gure etxeetatik eta hirietatik oso urrun…

Zer egin dezakegu? Horixe bera galdetu zieten euren buruei munduko herrialdeetako buruzagiek ingurumenari buruzko gailur  ezberdinetan. Eta atera zuten ondorioa honako hau izan zen: ingurumenaren degradazioa geldiarazteko ezinbestekoa da garapen eredu berri bat aplikatzea; eredu horrek planetako biztanle guztien ongizatea bermatu behar du geroko belaunaldien etorkizuna arriskuan jarri gabe.

AGENDA 21